Tag Archives: rak dojke

Triple negativni karcinom dojke

Na isti dan su dva istraživačka tima prezentovali pomake u riješavanju triple negativnog karcinoma dojke. Pristupi su veoma različiti i tajming je slučajan, ali kombinacija pruža novu nadu za klasu karcinoma dojke koji je najteži za lijeciti.
Većina karcinoma dojke eksprimiraju gene receptora za estrogen, progesteron ili HER2 / Neu. Postoje hemoterapije koje su specifične za svaki od spomenutih gena i izuzetno poboljšavaju izglede za preživljavanje za žene (i ponekad muškarcima) dijagnosticirane ovim oblicima. Međutim, 15-25% od raka dojke, poznati kao triple negativni karcinom dojke (TNBCs), ne eksprimiraju ni jedan od ovih gena.
TNBCs su raznovrsni: Neke vrste imaju perspektivu dobru kao i drugi oblici raka dojke, dok su drugi trenutno vrlo teški za liječenje, i imaju visoku stopu relapsa u roku od 3-5 godina. U Garvan Institute, Sydney, ustanovljeno je da se različiti oblici TNBCa mogu kategorizirati kao dva različita oboljenja, koja ,istraživači vjeruju, imaju različitu osnovu. U Nature Communications, Dr. Alex Swarbrick i Dr. Simon Junankar su publikovali da je za jedan oblik TNBC tipično da ima veci broj matičnih ćelija.1376424959_breast_cancer

Junankar i Swarbrick su zaključili da “inhibitor diferencijacije 4” (ID4) gen suprimira diferenciranje mliječnih matičnih ćelija. Kada funkcioniše kako treba, ID4 usporava matične ćelije da se transformiraju u diferencirane ćelije. Međutim, ako je ID4 gen overeksprimiran, matične ćelije koje se ne transformiraju lako se mogu pretvoriti u kancerogene ćelije.

“Otkrili smo da je ID4 eksprimiran na visokom nivou u otprilike polovini svih triple negativnih karcinoma dojke “, rekao je Swarbrick. “Ovi karcinomi imaju posebno lošu prognozu.” TNBC raka koje proizilaze iz diferenciranih ćelija, i koje se čine da nisu povezani sa matičnim stanicama, imaju mnogo veći uspjeh u liječenju. Swarbrick je izjavio da blokiranje ekspresije ID4 gena kod eksperimentalnih modela zaustavlja diobu tumorskih ćelija. Osim toga, kada je ID4 gen potisnut, estrogen receptore je ”on” (uključen) u tumorskim ćelijama, i potencijalno pretvara rak u estrogen-receptor-pozitivni-rak, koji je lakše tretirati i protiv kojeg se lijek zvani Tamoksifen pokazao kao vrlo efikasan. Swarbrick dodaje, “Još ne znamo da li nakon ID4 blokade, vidimo pravi estrogen-ovisni rak – jedan sa efikasnim estrogen receptorom ili samo karikaturu jednog. Međutim, čak i ako je način tretmana estrogen receptor iluzija, blokiranje ID4 nudi značajnu nadu za poboljšanje prognoze za osobe koje pate od TNBC.

A više hitna opcija tretmana je predstavljena na redovnom godišnjem sastanku Američkog društva za farmakologiju i eksperimentalnu terapije, koji je utvrdio da ekstrakt šipurka smanjuje proliferaciju TNBC raka u kulturama tkiva, kao i sto povećava učinkovitosti postojećih hemoterapija.
Mnoge supstance su se pokazale kao efikasne u “in vitro” uslovima, ali problemi nastaju kada se one primjene na živim organizmima. Međutim, šipurak je popularan čaj, koji se koristi za razne uvjete, i Dr. Patrick Martin iz Poljoprivrednog i tehničkog univerziteta u North Carolina državi tvrdi da “nema poznatih nuspojava,” što ga čini supstancom koja će se prije koristiti u kliničkoj upotrebi od potencijalno opasnih lijekova. a78f1efc7dccf7a952a1186f135ba6a7
Iz nepoznatih razloga, TNBC je posebno čest kod afro-američkih žena. Kako nema mnogo istraživanja na TNBCs i Afro-Amerikancima tako ce pokušati privući pažnju ovoga tipa raka u naučnoj zajednici i u javnosti objašnjava Patrice Cagle, PhD studentica koji predstavlja rad na konferenciji u Aspet.
Dr.Zagon , profesor, smatra ovaj rezultat interesantnim tako što žene sa triple negativnim karcinonom dojke imaju malo opcija na tretman zbog nedostatka potrebnih hormonalnih receptora. Ovi rezultati otvaraju vrata za nove tretmane za ovu žensku populaciju.

 

 

 

Posted in genetika, Medicina. Tagged with .