Tag Archives: SNP-Array

Gubitak Y hromozoma kod muških pušača

smokingVišedecenijski epidemiološki podaci pokazuju da muškarci imaju višu ukupnu stopu raka nego žene. Razlika u riziku je više od četiri puta veća za neke vrste raka, ali razlozi za disparitet su još uvijek nepoznati. Naučnici Fosberg i Dumanski na Uppsala univerzitetu u Švedskoj su utvrdili na uzorcima koji potiču od više od 1000 muškaraca da osobe kod kojih je veća stopa gubitka hromozoma Y da su podloženiji nekim vrstama raka te umru mlađi.

Istraživači su isto pokazali da je pušenje jako povezano sa gubitkom Y-hromozoma. Gubitak Y-hromozoma je kod starijih osoba, česta pojava u normalnim hematološkim ćelijama (iako je konsekvenca tog slabo istražena). Fosberg i Dumanski su utvrdili da od 1.153 uzoraka , 8.2% starijih muškaraca su imali gubitak Y hromozoma iz krvnih zrnaca. Dalje, od onih koji su pogodjeni ovim gubitkom Y hromozoma imali su za 5.5%kraći rok preživljavanja a čak tri i po puta veću stopu raka isključujući hematološke karcinome.

Istraživači pretpostavljaju da gubitak Y hromozoma može dati ćelijama “proliferativnu prednost” zbog eliminacije važnih regulatora. Ideja koja je u skladu s nedavnim dokazima da Y hromozom sadrži tumor supresor gene. Dok u mnogim vrstama ćelija gubitak Y-hromozoma (GY) u krvnim zrncima može odražavati ovaj process, tako je moguće da su u imunološkim ćelijama posebne borbene sposobnosti (cancer fighting) u borbi protiv raka ugrožene kroz nedostatak Y-hromozoma. Logično je da se postavi pitanje koji je razlog gubljenja Y-hromozoma te su ova dva naučnika ispitali uzorke krvi i medicinskih žurnala od 6000 švedskih muškaraca iz tri razne kohorte. Koristili su single-nukleotidnu polimorfism (SNP) array analizu da kvantificiraju gubitak Y-hromozoma (GY) u krvnim ćelijama I onda su ispitivali povezanost između GY stopa i faktora kao što su starost, nivo obrazovanja, fizičku aktivnost pušenje i nivo holesterola.

Došli su do zaključka da je samo pušenje signifikantno povećalo gubitak Y-hromozoma u tri zasebne kohorte sa muškarcima od 48 do 93 godine. Autori ističu da je ovo “daleko najčešća post-zigotska mutacija pronađena koja se javlja u 12-16% uzoraka od muškaraca u dobi od 70 i više godina. Gubitak je bio 2.4-4.3 puta veći kod pušača nego kod nepušača. Efekat se povećava što više muškarac puši.

Dobra vijest je ipak da su efekti uveliko smanje, ili čak nestanu, ako se pušenjem prestanje, što ukazuje na “dinamičan i reverzibilan proces.” Ovo je u skladu sa studijama koje pokazuju, “da pušači koji prestanu pušiti između 25.e i 34.e godine starosti,imaju opstanak gotovo identičan sa onima koji nikada nisu pušili. “Autori priznaju dalje da ne znaju da li je gubitak Y hromozoma rizik za rak sam od sebe, ili je jednostavno uzgredni faktor za druga genetska oštećenja.

Ipak, jedan test je pokazao da gubitak Y-hromozoma izaziva najteži efekat u ćelijama koje igraju ulogu u imunološkom sistemu, nalaz koji autori smatraju da je u skladu sa idejom da Y hromozom ima u toku neku ulogu u borbi protiv tumora.Sve do nedavno naučnici su vjerovali da Y hromozom doprinosi samo određivanju spola i muške plodnosti, ali ova studija pokazuje da je moguće da gubitak Y hromozoma može imati posljedice u svakom kutku tijela.XY

Posted in biologija, Medicina. Tagged with , , , .